Meer dan twee en een half jaar werkte de leden van de stichting in het diepste geheim aan de sage. De geschiedenis van Oosterhout, gebeurtenissen uit het verleden, gesprekken met oude inwoners etc. zorgde er uiteindelijk voor dat er een sluitend en boeiend verhaal opgetekend kon worden. Rode draad in het verhaal is de strijd tegen zuurpruimerij en de eeuwige drang naar saamhorigheid, broederschap waaruit ongebreideld feesten als van zelf uitvloeit. De heren presenteerde – na een maandenlange teasercampagne- uiteindelijk hun verhaal in BOCK (voorheen zwembad de Blikken) aan 111 genodigde Bombassadeurs. Het verhaal werd daar geschonken aan de stad en haar inwoners en vormt sindsdien een pracht verhaal.

Zie ook de site van VVV Oosterhout, De smaak te pakken!