Informatie

BOMBAST de kern

Er was eens….
BOMBAST, de rebelse en gezellige nar die ooit in Oosterhout leefde is door een vloek onder de stad verdwenen. Zijn aanwezigheid is nog altijd merkbaar en voelbaar. Hij zorgt nu nog steeds voor al het goeds in deze stad. Vinden we ooit het tastbare bewijs?

Ervaar BOMBAST in Oosterhout

Wanneer je een bezoek brengt aan de mooie stad Oosterhout kun je nu al op zoek gaan naar de eerste aanwijzingen van BOMBAST zijn herrijzen. Links en rechts in de stad zal je al producten en aanwijzingen kunnen vinden van zijn bestaan. Probeer het BOMBAST bier bij Café de Beurs, of ga het BOMBAST brood proeven bij Bakkerij de Jong, of wordt verrast door de smaak van een overheerlijk BOMBASTJE bij de koffie in de vele horeca gelegenheden. En dat is nog maar het begin. Steeds meer en meer zal het verhaal van BOMBAST een rol gaan spelen in Oosterhout. Dat maakt dat ieder bezoek aan deze stad – waar gastvrijheid, vriendelijkheid en saamhorigheid als van zelf aanwezig zijn – weer een nieuwe belevenis voor jou gaat worden.

Jij en BOMBAST

Initiatieven die het verhaal van BOMBAST kracht bij zetten zijn van harte welkom. Stichting BOMBAST  wil deze initiatieven graag kracht bij zetten. Daarbij de kanttekening dat de stichting zelf niet participeert in de realisatie er van. Alle initiatiefnemers worden uitgenodigd op ons Bombassadeursportaal, hier kunnen initiatieven gekoppeld worden, vragen gesteld worden aan andere initiatiefnemers en gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en netwerk. Heb je een idee dat je wil toetsen aan het concept, schroom niet en mail ons op info@bombastherrijst.nl

Het predicaat

Initiatieven die door anderen dan Stichting BOMBAST ontwikkeld worden, kunnen in aanmerkingen komen voor het predicaat BOMBAST. Het predicaat geeft de initiatiefnemer de mogelijkheid om de naam en het beeldmerk van BOMBAST te gebruiken in hun publiciteit. Daarnaast kan men op steun rekenen van de stichting om het initiatief goed aan te laten sluiten bij het concept én bij de publiciteit. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, hoeft alleen het initiatief te melden via info@bombastherrijst.nl De stichting neemt dan zo spoedig mogelijk contact op. Het predicaat is een kwaliteitskeurmerk wat mede het concept BOMBAST mede moet bewaken.

De stichting

Stichting BOMBAST heeft de volgende drie doelstellingen:

  • Het bijdragen aan het profileren van Oosterhout als mooie en vooral gezellige stad.
  • Het grijpen en borgen van het diepgewortelde, unieke Kaaiendonks carnavalsgevoel.
  • Het realiseren van het concept BOMBAST, dat benadrukt dat iedere inwoner en bezoeker van Oosterhout, zich in een bijzondere (bourgondische)stad bevindt.