Het Verhaal

“Op het moment dat de tijd er rijp voor is en de mensen het nodig hebben, uit deze grond, zal op deze plaats mijn erfgenaam en daarmee mijn gedachtegoed verschijnen en onder diens vleugels zal er een feest ontspringen, vuriger en uitbundiger dan dat er ooit een geweest is.”

Dit moet de sater Silenus rond het begin van onze jaartelling volgens De sage van Silenus, BOMBAST en alle gevolgen van dien uitgesproken hebben toen hij de grond in Oosterhout bestudeerd had. En zo geschiedde. Eind 19e eeuw rees uit de aarde op diezelfde plaats een Silenus’ volgeling. Deze man met het voorkomen van een welgevulde, goed gemutste Oosterhouter, droeg de naam BOMBAST. Een nar, een levensgenieter pur sang die binnen de kortste keren massa’s volgelingen kreeg en onder andere zelfstandig het eerste carnaval in Oosterhout organiseerde. Een plaatselijke geestelijke spreekt een vloek over hem uit, omdat die zich niet kan verenigen met BOMBASTs levensvisie en de invulling die hij daaraan geeft. Gelukkig heeft BOMBAST daarop, min of meer onwetend, meteen een tegenvloek uitgesproken:

“Boven de grond of erin begraven,
nooit zal ik de strijd tegen zuurpruimerij staken!
Al bouw je de hele stad op mijn buik!
Dit feest kan nimmer vergaan dan met de mens!”

En zo geschiedde. BOMBAST verdwijnt uiteindelijk in de woelige jaren rond de Eerste Wereldoorlog. Na een aantal decennia van schijnbare afwezigheid blijkt uit onderzoek dat BOMBASTs wezen ondergronds met Oosterhout meegegroeid is en diep in de bodem van deze Bourgondische stad verblijft. Letterlijk als voedingsbodem van plezier, saamhorigheid, vriendelijkheid en zeker ook als aanjager van alle feesten die deze stad rijk is waaronder het schone Oosterhoutse, ofwel het Kaaiendonkse Carnaval.

In 2017 is het zover: BOMBAST herrijst! Nadat in februari van dit jaar deze sage aan het grote publiek gepresenteerd werd, is het duidelijk dat daarmee het verhaal nog lang niet helemaal verteld is. Stichting BOMBAST heeft de sage over dé Oernar BOMBAST aan Oosterhout en haar inwoners geschonken, zodat die er vervolgens dát mee kunnen doen wat zij goed achten. Daarnaast zal BOMBAST ook daadwerkelijk herrijzen en steeds meer en meer zichtbaar worden in de Bourgondische stad Oosterhout. Zo gaan een aantal (grote) kunstwerken, die het rijzen van BOMBAST illustreren, in combinatie met een stadstour die gebruik maakt van virtual reality uiteindelijk het grootste landmark van Europa vormen!
Daarnaast is Stichting BOMBAST druk bezig met een boek en een kinderboek over het leven van BOMBAST en alle gevolgen van dien!